#2 NIKA MAU – Červík, ježko a karty proti ľudskosti


Ako vždy som opäť nestihla ranný autobus, ale to určite poznáte …

S kamarátkou a zároveň i spolužiačkou sme boli kúpiť živé červíky. Tieto červíky samozrejme neboli pre nás ale pre jej ježka Tea. Nakoľko bol tento ježko veľmi hravý tak sme sa s ním vačšinu času zabávali ale samozrejme sme ho i nakŕmili. Nakoniec sme zamierili do školy. Tesne pred prednáškou sme sa dohodli, že Peťo mi bude robiť sponzora a bude ma voziť do školy, no do dnešného dňa sa to veľmi nevyplatilo. Ako vidíte opäť som sa snažila dostať do školy busom. Nakoniec sa ale schyľovalo k večeru. V tento podvečer som mala možnosť hrať s kamarátmi karty proti ľudskosti. Túto hru mám veľmi rada, bola to naozaj sranda !!!

Určite odporúčam si toto video pozrieť až do konca.

NIKAMAU

#2 NIKA MAU – Červík, ježko a karty proti ľudskosti

Pridaj komentár

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year.
ACCEPT - REJECT
662